Cookie politik

Denne side benytter sig af cookies for at kunne fungere korrekt. Hvis du klikker dig videre rundt på siden acceptere du automatisk at vi benytter disse cookies. Du kan læse mere om hvilke cookies shoppen sætter på vores generelle afsnit om cookie politik
0
0,00 DKK
Vilkår

 
Handelsbetingelser

Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg og leverancer samt tilbud, med mindre andet er skriftligt aftalt imellem parterne.

Persondatapolitik hos Netcentret.dk
Du kan læse vores persondatapolitik [her]

Priser
Alle priser er i danske kroner inklusiv 25% moms, med mindre andet er angivet. Priserne er dagspriser. Når du handler med netcentret.dk indgås aftaler på dansk.
Hvis du ønsker, at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til kontakt@netcentret.dk
 
Bestilling
Der kan bestilles hele døgnet hos NetCentret.dk igennem hjemmesiden, 365 dage om året.

Betaling
Betaling kan enten ske ved bestilling af varer via kortbetaling med Dankort(gebyrfrit), Mobilepay(gebyrfrit), eDankort (gebyrfrit), Mastercard(1,25%), Visakort(1,25%), American Express(1,25%), Ewire.dk(gebyrfrit) eller ved forudbetaling via bank.( obs! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen).
Der er forbundet et kortgebyr med brug af de forskellige betalingsmuligheder. Gebyret, for at benytte de respektive betalingskort og -måder, er oplyst i parentesen.
Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra netcentret.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.
Delbetaling: Med Anyday kan du dele din betaling op. Du betaler første afdrag når varen leveres, og det resterende beløb betales af over de følgende 3 måneder. Anyday er gratis for dig, så længe du betaler til tiden. Med Anyday får du en konto, som du kan anvende ved alle webshops, der tilbyder betaling gennem Anyday. Læs vilkår for Anyday her:  www.anyday.io/da/terms-conditions/shopper

Levering
Levering sker fra dag til dag på lagervarer, og for andre varer sker levering så snart vi har varerne i hus.
Afsendelse af varer sker fra vores lagre alle hverdage, levering i weekenden er ikke muligt.
NetCentret.dk kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.
Det påhviler køber/modtager at kontrollere at pakken/emballagen ikke har taget synlige skader under transport fra lager til kunde.
I fald der er skader, skal dette påføres fragtbrevet, og pakken skal "modtages med forbehold".
Erstatningskrav godtages ikke af transportør såfremt dette ikke er noteret ved modtagelsen.
Efter modtagelse af pakken pålægger det kunden at kontrollere at varen er i hel stand. Senest 2 dage efter modtagelse af pakken skal evt. skader eller mangler meldes netcentret skriftligt.
Levering af normale GLS leverede pakker gælder hele Danmark.
Priser på levering af paller og store pakker gælder brofaste øer, forespørg fragtpriser hvis du er i tvivl, disse leveres af fragtmanden til kantsten, og det påhviler modtager at sørge for indbæring/opbæring herfra.
Fragt
For at få din vare leveret skal du betale fragt. Fragten afhænger af pakkens vægt og størrelse.
Fragten koster 40-60 kr. for mindre pakker.  Større varer, såsom spilleborde o.lign., sendes med Danske Fragtmænd til deres gældende takster, og disse leveres til kantsten, du skal selv sørge for transport ind i huset.

Afhentning af varer
Du er ALTID mere end velkommen til at komme forbi og hente dine varer direkte på vores lager i Ringkøbing hverdage kl. 8-15

Salg til lande udenfor Danmark 
Ved salg til lande udenfor Danmarks grænser tillægges Dansk moms 25% automatisk, fragtpris vil inkludere fragt og Told.
Husk at du sandsynligvis bliver opkrævet lokal told/moms ved udlevering af pakken.

Salg til Grønland / Færøerne / Norge
Kommer du fra Grønland / Færøerne eller fra Norge kan du købe momsfrit hos os.
Netcentret.dk er godkendt til eksportsalg uden moms til ovenstående lande, så kommer du fra et af disse lande, bliver den danske moms på 25% automatisk fratrukket prisen ved betaling.

Vores fragtgaranti og fragtpriser gælder desværre ikke altid til udlandet.
Derfor skal du på normale vilkår købe dine varer og betale med kreditkort.
Efterfølgende vil vi kontakte dig, hvis der er difference i det betalte og den præcise fragtpris - enten med skib eller fly.


Produktinformation
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger på hjemmesiden, i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Der tages ligeledes forbehold for ukorrekt billedmateriale.
Eventuelle krav vedrørende dette kan ikke gøres gældende overfor NetCentret.dk.
Nogle varer kan leveres i forskellige farver og størrelser, har du ønske om f.eks. en bestemt farve som ikke i forvejen er angivet ved din bestilling, kan du i beskedfeltet, ved bestillingen, skrive dit ønske, som vi så vidt det er muligt vil efterkomme. Ring evt. for at sikre dig at vi kan levere din ønskede farve eller størrelse. Nogle varer, kan, af fragthensyn, ikke leveres 100% samlet, dette gælder bla. spilleborde, køretøjer o.lign.
De fleste af vores varer leveres med Dansk manual.
Dog kan nogle varer være med Manualer og brugsanvisninger på Engelsk og køber kan ikke rette krav mod NetCentret.dk om, at disse leveres på et andet sprog.

Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav overfor NetCentret.dk kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand eller ydelse.
NetCentret.dk har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab.
NetCentret.dk har desuden intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køberen.
Manualer og brugsanvisninger forekommer ofte på engelsk og køber kan ikke rette krav mod NetCentret.dk om, at disse leveres på et andet sprog.
Ovenstående gælder medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

Reklamation/garanti
Vi følger naturligvis den til hver tid gældende Danske købelov mht. garanti.
Der er som standard 2 års reklamationsret (6mdr. garanti, 18 mdr. reklamtionsret) på alle vore produkter.
Såfremt der er mere end 2 års reklamationsret på et produkt, er dette producent-garanti på dennes vilkår og betingelser.
Såfremt en vare er returneret til reparation og NetCentret.dk's tekniske afdeling konkluderer at varen er defekt, vil denne blive sendt til reparation.
Reparationstiden afhænger af presset på det pågældende værksted.
Skønner NetCentret.dk tekniske afdeling at varen ikke kan repareres ombyttes denne til en ny.
Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, bedes køber hurtigst muligt, og inden 2 dage efter varemodtagelsen, skriftligt underrette NetCentret.dk herom.
Såfremt leverancen ikke kvalitets- eller mængdemæssigt svarer til det aftalte, har NetCentret.dk ret til at om- og/eller efterlevere.
Såfremt en vare konstateres defekt inden for 14 dage fra modtagelsen, betragtes denne som en DOA (dead on arrival) og netcentret betaler naturligvis alle udgifter ved ombytning.
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber hurtigst muligt efter modtagelse, give NetCentret.dk skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består.
Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer inden rimelig tid, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Forandringer eller indgreb i det købte uden NetCentret.dk skriftlige samtykke fritager NetCentret.dk for enhver forpligtelse.
Såfremt NetCentret.dk anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, returnere den angiveligt mangelfulde vare til NetCentret.dk i forsvarlig emballage.
NetCentret.dk forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte.
Hvis NetCentret.dk ikke finder fejl ved varen efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde/test.
For salg til udlandet, inkl. Grønland og Færøerne, gælder det at kunden selv afholder alle udgifter til forsendelse, såvel til- som fra- NetCentret.dk.
Dette er gældende uanset forhold.
De 2 års reklamationsret omfatter ikke batterier samt sliddele eller dele som er gået i stykker pga. kundens egne indgreb eller fejlmontering.
Har du en vare som skal til reparation under garanti, skal du udfylde et reparations skema, dette findes under menupunktet "service" udskriv denne og læg den i pakken med varen, og send det hele til:

NetCentret.dk
Ribovej 7
6950 Ringkøbing
Mrk. RMA
Varen kan også afleveres på ovenstående adresse til reparation, husk i forvejen at udfylde en RMA formular og medbring denne ved indlevering.
Ved personlig indlevering pålægger det kunden selv at afhente varen efter endt reparation.
Varen skal afhentes senest 1 mdr. efter endt reparation. Er varen ikke afhentet senest 1 mdr. efter endt reparation, destrueres varen uden yderligere varsel.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse  kontakt@netcentret.dk
ERHVERVSKØB (BUSINESS TO BUSINESS):
For erhvervskunder gælder det, at der er 12 mdr. reklamationsret på alle produkter købt hos netcentret.dk. Ved erhvervskøb gives ingen fortrydelsesret. Eventuelle fejl og mangler skal anmeldes til netcentret.dk straks kunden har opdaget fejlen eller manglen. Viser det sig at varen ikke er i stykker, eller at fejlen ikke kan påvises ud fra kundens fejlbeskrivelse, vil varen blive returneret. Erhvervskunder opnår ikke ny reklamationsret ved reklamation og ombytning.

Som erhvervskunder betragtes private virksomheder, offentlige institutioner, foreninger, fonde og selvejende institutioner.

 
Returnering/returret
Eventuel returnering af varer skal ske inden for 14 dage efter modtagelsen af disse.
Julegaver byttes altid indtil 20. januar året efter :-)
Ved returnering af varer, skal denne være væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi.
Ved køb af software, DVD’er og spil til PC eller konsol bortfalder fortrydelsesretten, hvis forseglingen brydes.
Ved køb af en vare er den originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi.
Emballagen skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt.

Er der ved NetCentret.dk's modtagelse af varen mangler, vil disse blive fratrukket prisen.
Udover de 14 dage kan returnering af varer kun ske efter forud truffet aftale med NetCentret.dk. Evt. med et afslag i prisen.
Det er muligt at aflevere vare på NetCentret.dk adresse, eller sende varen til os.

Netcentret.dk
Service afdelingen
Ribovej 7
6950 Ringkøbing

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav nægtes modtagelse og returneres af post/fragtmand til kunden med fragtregning.
Kopi af faktura SKAL altid vedlægges.
Vi tilbagebetaler naturligvis varens fulde pris såfremt ovenstående er overholdt.
Der er ingen returret på specialproducerede varer. Dette accepteres særskilt af kunden ved ordreafgivelsen.
Du kan også fortryde købet ved at nægte at modtage varen.

Sikkerhed
Personlige oplysninger givet til NetCentret.dk bruges udelukkende til ordre behandling. Oplysningerne gemmes i en database, således at NetCentret.dk ved senere handler / reklamationer hurtigt og nemt kan finde frem til kunden.
Kun hvor kunden selv aktivt har valgt at få evt. reklame e-mail tilsendt, vil oplysninger bruges i reklame øjemed.
Følgende oplysninger oplyst af kunden gemmes hos NetCentret.dk. Navn, Adresse, telefon, e-mail. Derudover logges IP adresse hvorfra ordre afgives.
IP adresse bruges udelukkende i forbindelse med sager omkring svindel.
NetCentret.dk benytter sessions til at holder styr på en kundes indkøbskurv på et besøg på hjemmesiden. Denne session indeholder ingen personlige oplysninger, og vil blive slette igen når kunden forlader hjemmesiden.

Sådan handler du hos os
For at foretage et køb på netcentret.dk skal du igennem 6 trin.
  1. Find den eller de varer du ønsker og læg dem i indkøbskurven, gå herefter til kassen.
  2. Indtast dine personlige oplysninger, eller log ind hvis du er eksisterende kunde
  3. Vælg forsendelses/betalingsmåde
  4. Godkend vores forretningsbetingelser
  5. Tjek at alle oplysninger er korrekte og godkend købet
  6. Sidst foretager du betalingen via betalingsvindue

VIGTIGT vedr. køb af Softguns, luftgevær og Hardball våben
Du SKAL være fyldt 18 år for at købe Softguns, luftgevær og hardball våben.
 
Persondatapolitik
På netcentret.dk bruger vi cookies for at letteregøre dine besøg hos os.

Cookies
En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv
(på brugerens harddisk). På den måde ved serveren (fx. et websted) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er.
www.netcentret.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter, og dermed gøre
besøget så nemt som muligt for dig.
Du har altid mulighed for at slette cookies fra din computer. Det kan fx gøres på følgende måde: I Internet Explorer
5.X slettes cookies under menuen ”Funktioner” -> ”Internetindstillinger” -> ”Slet cookies

Logstatistik:
Logstatistik bruges på www.netcentret.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et
statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette
forlades mm.
www.netcentret.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter. Vi ser det
som vores fornemmeste opgave at optimere vores webshop, så brugeren får den bedst mulige oplevelse, og ikke kan
være i tvivl om brugen af shoppen.

DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
For at du kan indgå en aftale/handel med os via websitet skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger
- navn
- adresse
- telefonnummer
- email-adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Netcentret ApS og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige
samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.
Den dataansvarlige er Kristian Bjerregaard
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til www.netcentret.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer
ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos Netcentret ApS, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt
i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i
forbindelse hermed rettes til Netcentret ApS via e-mail: kontakt@netcentret.dk.
Elektronisk kommunikation
Når du besøger NetCentret eller sender e-mails til os, kommunikerer du med os elektronisk. Du samtykker dermed
til at modtage elektronisk kommunikation fra os. Vi vil kommunikere med dig gennem e-mails eller ved opslag på
dette web-site.
Copyright
Alt indhold på dette web-site, så som tekst, grafik, logo, iconer, billeder, audio clip, digitale downloads, data, og
software, tilhører NetCentret eller leverandører til NetCentret. Alt software anvendt på dette web-site tilhører
NetCentret eller dets software leverandører.

Licens og web-site adgang.
NetCentret giver begrænset licens til at bruge dette web-site til personlige formål, og ikke til download (ud over
almindelig cache-funktioner) eller ændringer af det, eller dele heraf, medmindre der foreligger udtrykkelig skriftlig
tilladelse fra NetCentret.
Denne licens omfatter ikke nogen form for videresalg eller kommerciel brug af dette web-site eller dets indhold;
herunder indsamling af data, produktlister, beskrivelser eller priser; enhver afledt brug af dette web-site eller dets
indhold; enhver download eller kopiering af konto informationer til fordel for andre web-sites; eller enhver brug af
data-mining, robotter, eller lignende dataindsamlings værktøjer.
Dette web-site eller eller dele heraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges, eller
på anden måde bruges til nogen form for kommerciel brug uden udtrykkelig skriftligt tilladelse fra NetCentret.
Du må ikke anvende frames-teknikker til at skjule handelsmærker, logos, eller andre ejendoms-information
(omfattende billeder, tekst, side layout, eller sider) fra NetCentret og vore partnere uden udtrykkelig skriftlig tilladelse.
Du må ikke anvende NetCentret's navn eller handelsmærker i META-tags eller anden "skjult tekst" uden
udtrykkelig skriftligt tilladelse fra NetCentret. Enhver uautoriseret brug ophæver omgående tilladelse eller licens
givet af NetCentret.
Du har en begrænset, opsigelig, og ikke eksklusiv ret til at oprette et link til NetCentret's web-site så længe linket
ikke afbilder NetCentret, dets partnere, eller deres produkter / services i et falskt, misvisende, nedsættende, eller
på anden vis negativ måde.
Det er ikke tilladt at bruge NetCentret's logo eller anden relateret grafik eller handelsmærker, som en del af linket
uden udtrykkelig skriftligt tilladelse.

Din konto
Som bruger af dette web-site, er du selv forpligtet til at opretholde fortroligheden omkring din konto og password
gennem begrænset adgang til din computer, og du accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forekomme
under din konto.
NetCentret og dets partnere forbeholder sig retten til, ved misbrug, at nægte ydelser, lukke konti, fjerne eller rette
indhold, eller annulere ordrer uden varsel.

Anmeldelser, kommentarer, kommunikation, og andet indhold
Besøgende må tilføje anmeldelser, kommentarer og andet indhold; og sende forslag, ideer, kommentarer, spørgsmål,
og anden information, så længe indholdet ikke er ulovligt, pornografisk, truende, overtræder "privatlivets fred",
overtræder andres rettigheder, eller på anden vis er injurerende mod tredje person eller gruppe, og ikke består af
eller indeholder software virus, politisk propaganda eller kommerciel reklame.
Du må ikke bruge falsk e-mail addresse, udgive dig for at være en anden person, firma eller forening. NetCentret
forbeholder sig retten (men ikke pligten) til at fjerne eller rette sådant indhold, men vi fører ikke regelmæssig kontrol
af ovennævnte materiale.
Såfremt du indtaster eller sender materiale, og medmindre vi angiver andet, giver du NetCentret og det's partnere
en non-eksclusiv, royalty-fri, vedvarende, uopsigelig, og fuld ret til at bruge, gengive, ændre, tilføje, offentliggøre,
oversætte, skabe afledt materiale fra, distribuere, og vise dette indhold over hele verden på et vilkårligt media.
Du giver NetCentret og dets partnere retten at bruge det anvendte navn/synonym, hvis det ønskes. Du garanterer,
at du ejer eller på anden vis har retten til det indhold du videregiver; at indholdet er præcist; og at brugen af
indholdet fra dig ikke overtræder dette og ikke vil forvolde skade til nogen person eller gruppe; og at du vil fritage
NetCentret eller dets partnere for alle krav rejst, som konsekvens af indhold indsendt af dig.
NetCentret har ret, men ikke forpligtigelse, til at overvåge, rette eller fjerne enhver aktivitet eller indhold. NetCentret
kan ikke holdes ansvarlig og påtager sig intet ansvar for materiale indsendt af dig eller 3. person.

Copyright klager
NetCentret og dets partnere respekterer andres rettigheder. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en
måde der anfægter copyright, så email din klage til os.

Ejendom
Alle produkter købt hos NetCentret forbliver NetCentret's ejendom indtil du modtager varen. Det betyder, at
risikoen for bortkommet post tages af NetCentret.
Dog har du risikoen for returforsendelser, indtil NetCentret modtager varerne.

Produktbeskrivelser
NetCentret og dets partnere bestræber sig på at være så nøjagtige som muligt. Men, NetCentret kan ikke garantere
at produkt beskrivelser eller andet indhold på dette web-site, er komplet, pålideligt, opdateret eller fejlfrit. Hvis et
produkt tilbudt af NetCentret ikke er som beskrevet, er din eneste mulighed at returnere produktet i ubrugt stand.

Øvrige parter
Parter, andre end NetCentret og dets partnere, tilfører services eller sælger produkter på dette web-site. Hertil
kommer, at vi linker til andre firmaers web-sites.
Vi er ikke ansvarlige for undersøgelse og vurdering heraf, og vi garanterer ikke for de ydelser, der tilbydes af disse
firmaer eller individer eller indholdet af deres web-sites.
NetCentret påtager sig intet ansvar for de handlinger, produkter og indhold for alle ovennævnte eller 3. part. Du bør
selv læse deres fortroligheds politik og andre regler for brug.

FRASIGELSE AF ANSVAR OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR
DETTE WEB-SITE LEVERES AF NetCentret PÅ EN "AS IS" OG "AS AVAILABLE" BASIS. NetCentret
KAN IKKE GØRES ANSVARLIG, UDTALT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR SÅ VIDT ANGÅR
BRUGEN AF DETTE SITE, ELLER INFORMATIONEN, INDHOLD, MATERIALE ELLER PRODUKTER
INDEHOLDT PÅ DETTE WEB-SITE. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT BRUGEN AF DETTE
WEB-SITE ER PÅ EGEN RISIKO.
I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASIGER NetCentret ALLE GARANTIER, UDTALT ELLER
UNDERFORSTÅET. NetCentret KAN IKKE GARANTERE AT DETTE WEB-SITE, DETS SERVERE,
ELLER E-MAIL SENDT FRA NetCentret ER FRI FOR VIRUS ELLER SKADELIGE KOMPONENTER.
NetCentret KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR EVT. SKADER AF ENHVER ART DER STAMMER
FRA BRUGEN AF DETTE WEB-SITE, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET, TIL DIREKTE,
INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG AFLEDTE SKADER. Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

Site politik og rettelser
Læs også vore andre politikker beskrevet på dette web-site. Disse politikker er også gældende for dit besøg hos
NetCentret. Vi forbeholder os retten til, til enhver tid, at ændre vores site, politikker, og ovenstående retningslinjer.