Cookie politik

Denne side benytter sig af cookies for at kunne fungere korrekt. Hvis du klikker dig videre rundt på siden acceptere du automatisk at vi benytter disse cookies. Du kan læse mere om hvilke cookies shoppen sætter på vores generelle afsnit om cookie politik
0,00 DKK
0 vare(r)0,00 DKK

Reklamation & Returnering

Reklamation/garanti
Vi følger naturligvis den til hver tid gældende Danske købelov mht. garanti.
Der er som standard 2 års reklamationsret (6mdr. garanti, 18 mdr. reklamtionsret) på alle vore produkter.
Såfremt der er mere end 2 års reklamationsret på et produkt, er dette producent-garanti på dennes vilkår og betingelser.
Såfremt en vare er returneret til reparation og NetCentret.dk's tekniske afdeling konkluderer at varen er defekt, vil denne blive sendt til reparation.
Reparationstiden afhænger af presset på det pågældende værksted. Skønner NetCentret.dk tekniske afdeling at varen ikke kan repareres ombyttes denne til en ny.

Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, bedes køber hurtigst muligt, og inden 2 dage efter varemodtagelsen, skriftligt underrette NetCentret.dk herom.
Såfremt leverancen ikke kvalitets- eller mængdemæssigt svarer til det aftalte, har NetCentret.dk ret til at om- og/eller efterlevere.
Såfremt en vare konstateres defekt inden for 14 dage fra modtagelsen, betragtes denne som en DOA (dead on arrival) og netcentret betaler naturligvis alle udgifter ved ombytning.
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber hurtigst muligt efter modtagelse, give NetCentret.dk skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består.
Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer inden rimelig tid, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
Forandringer eller indgreb i det købte uden NetCentret.dk skriftlige samtykke fritager NetCentret.dk for enhver forpligtelse.
Såfremt NetCentret.dk anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, returnere den angiveligt mangelfulde vare til NetCentret.dk i forsvarlig emballage.
NetCentret.dk forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte.
Hvis NetCentret.dk ikke finder fejl ved varen efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde/test.
For salg til udlandet, inkl. Grønland og Færøerne, gælder det at kunden selv afholder alle udgifter til forsendelse, såvel til- som fra- NetCentret.dk. Dette er gældende uanset forhold.

De 2 års reklamationsret omfatter ikke batterier samt sliddele eller dele som er gået i stykker pga. kundens egne indgreb eller fejlmontering.
Har du en vare som skal til reparation under garanti, skal du udfylde et reparations skema, dette findes under menupunktet "service" udskriv denne og læg den i pakken med varen, og send det hele til:

NetCentret.dk
Ribovej 7
6950 Ringkøbing
Mrk. RMA

Varen kan også afleveres på ovenstående adresse til reparation, Husk i forvejen at udfylde en RMA formular og medbring denne ved indlevering.
Ved personlig indlevering pålægger det kunden selv at afhente varen efter endt reparation.
Varen skal afhentes senest 6 mdr. efter endt reparation. Er varen ikke afhentet senest 6 mdr. efter endt reparation, destrueres varen uden yderligere varsel.


Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kontakt@netcentret.dk

ERHVERVSKØB (BUSINESS TO BUSINESS):
For erhvervskunder gælder det, at der er 12 mdr. reklamationsret på alle produkter købt hos netcentret.dk. Ved erhvervskøb gives ingen fortrydelsesret. Eventuelle fejl og mangler skal anmeldes til netcentret.dk straks kunden har opdaget fejlen eller manglen. Viser det sig at varen ikke er i stykker, eller at fejlen ikke kan påvises ud fra kundens fejlbeskrivelse, vil varen blive returneret. Erhvervskunder opnår ikke ny reklamationsret ved reklamation og ombytning.

Som erhvervskunder betragtes private virksomheder, offentlige institutioner, foreninger, fonde og selvejende institutioner.

Returnering/returret

Eventuel returnering af varer skal ske inden for 14 dage efter modtagelsen af disse.
Ved returnering af varer, skal denne være væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi.
Ved køb af software, DVD’er og spil til PC eller konsol bortfalder fortrydelsesretten, hvis forseglingen brydes.

Ved køb af en vare er den originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi.
Emballagen skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt.


Er der ved NetCentret.dk's modtagelse af varen mangler, vil disse blive fratrukket prisen.
Udover de 14 dage kan returnering af varer kun ske efter forud truffet aftale med NetCentret.dk. Evt. med et afslag i prisen.
Det er muligt at aflevere vare på NetCentret.dk adresse, eller sende varen til os på følgende adresse:

Netcentret.dk
Service afdelingen
Ribovej 7
6950 Ringkøbing

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav nægtes modtagelse og returneres af post/fragtmand til kunden med fragtregning.
Kopi af faktura SKAL altid vedlægges.
Vi tilbagebetaler naturligvis varens fulde pris såfremt ovenstående er overholdt.
Der er ingen returret på specialproducerede varer. Dette accepteres særskilt af kunden ved ordreafgivelsen.

Du kan også fortryde købet ved at nægte at modtage varen.